Esra Nur Türkmen

Esra Nur Türkmen

Kontraktür Nedir?

16 Kasım 2020 - 11:51 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 - 11:55

Kontraktür; eklem, kas ve yumuşak doku limitasyonları sonucu tam pasif hareket açıklığında eksikliktir. Eklem hareket açıklığında belirli yönlerde kısıtlanma olarak da tanımlanır.

 

 

Kontraktürler; eklem kapsülü, yumuşak doku, kas-tendon ve deriden kaynaklanabilir.Kontraktür gelişiminde çeşitli patolojik mekanizmalar rol oynar:

-Fraktürlerin atele alınması

-Kas dengesizliği bulunan nöromüsküler hastalıklar

-Travma gibi ağrılı ekleme neden olan bozukluklar

-Otoimmün olaylardan kaynaklanan enflamatuar bozukluklar

-Dejeneratif süreçler

-Kongenital bozukluklar

-Kronik hastalıklarla birlikte olan uzamış yatak istirahati

-Skar

-Kalınlaşmış sinovyum

-Periartiküler yapılar, ligamanlar, eklem kapsülü, fibröz dokularda kısalmalar kısıtlılığa yol açar.

Hastada kontraktür oluşumuna   neden    olan en yaygın neden immobilizasyondur! Uzamış yatak istirahatinin ilk etkileri kas-iskelet sisteminde görülür. Osteoporoz, kas lifi atrofisi, kontraktür bunlar arasında yer alır.Normal eklemlerin 4 hafta immobilizasyonu sonucu yoğun konnektif doku formasyonu nedeniyle hareket kaybı görülmüştür.2-12 hafta arası gözlemlerde kontraktürün şiddetinde progresif bir artış saptanmıştır.

Kırıklar, immobilizasyon,operasyon ve travma gibi nedenlerle ekstremitede kontraktür oluşmaktadır.Travma, kas ya da yumuşak doku içine önemli bir efüzyon ya da hemoraji oluşturarak yaygın fibrozis yapan, sonuçta zamanla deformite ve fonksiyon kaybına neden olan ciddi bir kontraktür nedenidir. Fraktür tedavisinin ilk adımı erken hareket ve lokal koruma kombinasyonunun ortak olarak birlikte kullanılmasıdır.Diz, ayak bileği, dirsek hasreketlerine izin veren fraktür alçı breysleri tanımlanmıştır. Travma ya da öteki hastalıklarda splint ya da alçı kullanımıyla tedavi, sonraki başarılı rehabilitasyonu tehdit etmektedir.Bu sürede hareket kısıtlılığının oluşmaması için yumuşak dokular hareketli tutulmalıdır. Uzun süreli immobilizasyon sonucu kullanmama arofisi, kas güçsüzlüğü, kontraktürler gelişebilir. Bu kontraktürler kalıcı olabilmekte, hastanın günlük yaşam aktivitelerini yapmakta zorluk çekmesine neden olmaktadır. Kontraktür ekstremitenin iyi fonksiyon görmesini engellemekte ve buna bağlı olarak hareket ve iskelet sisteminde sonradan düzeltilmesi çok güç olan dejeneratif değişiklikler oluşturmaktadır. Yaralanmalarda mümkün olan en kısa süre immobilizasyon uygulanmalı, yaralanmadan sonra pasif ve yardımlı aktif eklem hareket açıklığı egzersizlerine erken başlanmalıdır.

GERME NEDİR?

Germe, konnektif dokuyu mobilize eden ve kas fibrillerini uzatan aktivitelerin yapılmasıdır. Kas gruplarının yapışma noktaları gerilerek vücudu pozisyonlama ile yapılır. Germe, kas esnekliğini ya da eklem hareket açıklığını artırmak için eksternal ve internal güçle uygulanan hareket olarak tanımlanmıştır. Uzun süreli immobilizasyona bağlı, eklem hareket açıklığı kayıpları, kas kısalıklarına bağlı limitasyonlar ve çeşitli nörolojik problemlerin neden olduğu hareket kayıplarında germe egzersizleri fizyoterapistler tarafından uygulanır. Vücut anatomisine uygun yapılacak germelerle kasların boyunda uzama,spazmda azalma ve eklem hareket açıklığında artma beklenir.

 

YORUMLAR

  • 1 Yorum

Son Yazılar